Μεμβράνες ασφαλείας αυτοκινήτου

Μεμβράνες ασφαλείας αυτοκινήτου

Προστατεύουν από την διασπορά των γυαλιών στο εσωτερικό σε περίπτωση ατυχήματος και προσφέρουν αντικλεπτική προστασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
  • Συγκρατούν τα θραύσματα διαθέτοντας πιστοποίηση από τα ευρωπαϊκά standards EN 12600.
  • Αποτρέπουν την προσπέλαση διαμέσου θραύσης κρυστάλλων.
  • Απαλλάσσουν από την υπεριώδη UV ακτινοβολία.
  • Είναι πλήρως άχρωμες και διαυγείς.
product

Προϊόντα